Els nostres serveis

Fisioteràpia

El diagnòstic fisioterapèutic, la prevenció i el tractament de diferents estats patològics, juntament amb l’aplicació de técniques terapèutiques no farmacològiques són els mitjans que utilitza el fisioterapeuta.

La nostra fisioterapeuta Flora Sancho, col.legiada pel CFC, amb una llarga experiència, ofereix un servei de proximitat adaptat a cada pacient, de forma individualitzada preten mantenir, prevenir i recuperar la màxima funcionalitat de cada persona.